Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

justshineon
6799 3f92
Reposted fromdailylife dailylife
justshineon
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife
justshineon

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viadailylife dailylife
justshineon
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
justshineon
8277 a448
Reposted frommaryann maryann vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
justshineon
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viadotknij dotknij
justshineon
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
justshineon
Kiedy zapytają mnie o szczęście opowiem im o Tobie.
justshineon
Reposted byekatierinasentymentalnaPokobiecemustaystrongangierudgierdfeelfree
justshineon
Reposted bycomplicated-ideasentymentalnamalaegoistkaMadsentropiahighaniuszkaelusiveserplesniowyowieczkainspirationsmodalna

March 07 2017

justshineon
justshineon
2375 cce3
justshineon
Oszukuję znów tu sam siebie, że do Ciebie nie czuję już nic.
— Rozbójnik Alibaba & Jan Borysewicz - Zakazany owoc
justshineon
5583 8129
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
justshineon
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaalliwantisyou alliwantisyou

February 27 2017

justshineon
9918 e470
Reposted fromlittlefool littlefool viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
9467 9fed
Reposted fromretaliate retaliate viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
0694 cf71
Reposted fromohshit ohshit viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
justshineon
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viachyba chyba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl