Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

justshineon
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
justshineon
justshineon
justshineon

July 18 2017

justshineon
Reposted fromkrzysk krzysk viadotknij dotknij
justshineon
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakikkeer kikkeer

July 07 2017

justshineon
Chciałabym żeby mnie dotykał. I robił to. Dotykał. Jego drżące dłonie wędrowały po moim całym ciele. Wślizgnęły się pod sweter i poniżej swetra. Zamknęłam oczy, ponieważ kręciło mi się w głowie. Od alkoholu i od tego, czego doświadczałam. Jego usta znalazły moje.
— M.
Reposted fromawakened awakened

July 05 2017

5938 7392 500

feelwhatyouknow:

by Viktor K.

justshineon
justshineon
7106 d514
justshineon
justshineon
2214 d5e0
justshineon
4118 fce8 500
Reposted frombluuu bluuu
justshineon
justshineon
Reposted frombluuu bluuu

July 01 2017

4880 c3e9 500
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
justshineon
0078 fde0 500
Reposted fromgrobson grobson viaponurykosiarz ponurykosiarz
justshineon
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaponurykosiarz ponurykosiarz
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittle-things little-things
justshineon
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl