Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
justshineon
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
justshineon
justshineon
3323 0aba 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaponurykosiarz ponurykosiarz
justshineon
Looking for something sweet?
justshineon
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viakikkeer kikkeer
justshineon
6017 e8fc 500
Reposted fromoll oll viapoptymista poptymista
0429 1d55 500
Reposted fromstrzepy strzepy viapoptymista poptymista
justshineon
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaWilalena Wilalena

April 17 2017

justshineon
Reposted fromshakeme shakeme viaweakness weakness
justshineon
Reposted fromcouples couples viaSenyia Senyia
5763 c389 500
Reposted fromunco unco viaponurykosiarz ponurykosiarz

April 15 2017

justshineon
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viamirosia mirosia
justshineon
4844 5087
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamirosia mirosia
justshineon
4335 b451
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaulepszaj ulepszaj
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viaulepszaj ulepszaj
justshineon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl