Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

justshineon
2214 d5e0
justshineon
4118 fce8 500
Reposted frombluuu bluuu
justshineon
justshineon
Reposted frombluuu bluuu

July 01 2017

4880 c3e9 500
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
justshineon
0078 fde0 500
Reposted fromgrobson grobson viaponurykosiarz ponurykosiarz
justshineon
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viaponurykosiarz ponurykosiarz
7188 4ccc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittle-things little-things
justshineon
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
justshineon
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
9649 1d06
justshineon
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
6161 fd52
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
justshineon
Czego się boję? Ciebie, to znaczy siebie bez Ciebie.
— Mathias Malzieu - "Mechanizm serca"
Reposted frompampam pampam viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
- Możesz spotkać kogoś kto do Ciebie idealnie pasuje mimo tego że jesteś w związku?
- Nie. Jeśli jesteś w Związku, nie szukasz ideału.
— Zanim się rozstaniemy (2014)
Reposted frompensieve pensieve viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
justshineon
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
— Becca Fitzpatrick, Cisza
justshineon
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
justshineon
-Wciąż o niej myślisz?
-Zdarza mi się.
-Często?
-Trochę rano, trochę w południe, trochę wieczorem, trochę w nocy.
— Marc Levy
Reposted frommooncat mooncat viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl