Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

justshineon

December 30 2017

justshineon
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viadotknij dotknij
justshineon
5399 93ae
justshineon
3731 55ca
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
4704 3049 500
Reposted fromdivi divi viasweetnothingg sweetnothingg
3238 b26d
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viasweetnothingg sweetnothingg

November 19 2017

justshineon
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
justshineon
justshineon
justshineon
justshineon
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viasziiiz sziiiz
justshineon
9225 ed8e
Reposted fromprblms prblms vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia

September 18 2017

justshineon
5582 f433 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
justshineon
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viaOnly2you Only2you
justshineon
justshineon
justshineon
5826 c8fb

August 30 2017

justshineon
5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl