Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

justshineon
7100 6898 500
no jak to.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
justshineon
4634 ec52 500
justshineon
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina vialoveveryone loveveryone
justshineon
Reposted fromFlau Flau vialoveveryone loveveryone
justshineon
justshineon

January 17 2018

justshineon
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
justshineon
justshineon
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viashameonyoubitch shameonyoubitch

January 06 2018

justshineon

December 30 2017

justshineon
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viadotknij dotknij
justshineon
5399 93ae
justshineon
3731 55ca
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
4704 3049 500
Reposted fromdivi divi viasweetnothingg sweetnothingg
3238 b26d
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viasweetnothingg sweetnothingg

November 19 2017

justshineon
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
justshineon
justshineon
justshineon
justshineon
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...